top of page

Architektura / Architecture

Rekonstrukce a přístavba Senior Centrum, Nechanice
2.etapa
The renovation and extension of The Home for the Elderly in Nechanice

 

návrh / design: 2018-2019

realizace od / since: 2021

investor: Senior Centrum Nechanice s.r.o

 

Další rozšíření penzionu pro seniory. Nové ubytovací kapacity, nová kuchyně a jídelna, rekonstrukce původního objektu v nádvoří.

 

Rekonstrukce výrobního objektu a dostavba obchodního a administrativního objektu v areálu fy Contera v Říčanech
Design of reconstruction of industrial fascility in Říčany
 

návrh/design: 2018

investor: Contera

Přestavba původní výrobní haly fy Sanitas a doplnění areálu o budovy pro  kancelářské a obchodní prostory. 

Roper - Ostrava, Vítkovice

návrh / design: 2013 E-KL Architekter, Denmark

realizace od/ since: 2014-2015

investor: Struers - Roper

PRŮMYSLOVÁ STAVBA ROKU 2015 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

 

Administrativně výrobní objekt v Ostravě - Vítkovicích, na hranici původní průmyslové a bytové zástavby. Objekt krytý cortenovou fasádou s výrazným čelním prosklením administrativní části. Vizuálně propojený provoz kanceláří a manufakturní výroby přes skleněné příčky.

 

This manufacturing facility in Ostrava - Vitkovice, on the border of the original industrial area and residential buildings. The object is covered with corten facade with a significant front glazing of the administrative part. Office space and manufacture are visually linked through the glass walls.

Výrobní areál Bernex, Modřice
 

návrh/design: 2012

realizace od/since: 2013-2017

investor: Bernex Bimetallic s.r.o

 

Novostavba dvou výrobních hal s administrativní vestavbou v novém areálu fy Bernex v Brně - Modřicích.  Strojírenská výroba šneků a pouzder pro dopravu plastových granulátů.

Business park Green Square Contera - Ostrava
 

návrh/design: 2012

realizace od/since: 2013

investor: Contera

 

Přeměna areálu cementárny na výrobní a obchodní areál. Halová zástavba umožňuje pronajímat jednotlivé části objektu pro účely skladování, jednoduché výroby či jako obchodní a administrativní jednotky.

Pro vybrané klienty řešíme i jednotlivé haly "na míru" dle požadavků. Dle našich návrhů byly v minulých letech realizovány objekty pro fy. Adler, víceúčelový objekt Schenker a Hart. Nyní pracujeme na objektu pro fy. Chassix.

 

The transformation of the area of a former cement factory to the business premises. The indoor area allows individual parts of the building to be rented for storage purposes, for a simple production or business and aministrative units.

Rodinný dům v Býchorech
A Family house in Býchory

návrh / design: 2013

investor: soukromá osoba / private

 

Novostavba RD pro čtyř člennou rodinu nahrazuje zchátralý obytný a hospodářský objekt uprostřed obce Býchory. Návrh respektuje původní půdorysnou a tvarovou stopu domu. Konstrukce a tvarové řešení odpovídá místním tradicím. Zděná bíle omítaná stavba, dřevěné prvky přiznaného krovu a terasy, sedlová střecha s keramickou krytinou. 

 

The new building  for four-person family replaced an old house in the area of a former family farmhouse in the middle of Býchory village. The design respects the groundplan and shape of the original building. The design and shape solutions are based on local traditions. Brick white plastered walls, visible wooden and terraces, gabled roof with ceramic tiling.

Aikido - Římská, Praha 2

návrh / design: 2012

investor: soukromé osoby / private

 

Přestavba bývalé výrobny lahůdek ve vnitrobloku na Vinohradech. Objekt je navržen jako dožó se dvěma sály, zázemím v suterénu, prostorem pro potkávání komunity s atriem a meditačním prostorem ve věži.

 

Conversion of a former delicatessen production in a courtyard in Vinohrady. The object is designed to function as Dozo with two halls, facilities in the basement, and a space for community meetings with an atrium and a meditation room in the tower.

 

Rekonstrukce a přístavba Senior Centrum, Nechanice
The renovation and extension of The Home for the Elderly in Nechanice

 

návrh / design: 2011-2013

realizace od / since: 2014

investor: Senior Centrum Nechanice s.r.o

 

Penzion pro seniory se stálou asistenci. Přístavba dalších ubytovacích kapacit a zvýšení komfortu ve stávajících. Dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou, společenská místnost a prostor pro návštěvy rodiny.

 

Pension for seniors with the need of continual assistance. Extension of accommodations and increase of comfort in the current ones. Double-bedrooms with a bath, commonroom and room for vistitors.

Obchodní objekt R1 - Areál Contera, Říčany
Business object R1 by Contera in Říčany
 

návrh / design 2011-2012

realizace od / since: 2014

investor: Contera

 

Obchodní retailový objekt v rámci areálu Green Square Říčany.  Uvnitř objektu je dvorana se stromy, v sousedství dětské hřiště.

 

Commercial retail building within the Green Square Říčany complex. Inside the building there is the vestibule with trees, adjacent to the building there is a playground.

Business park Green Square Contera - Říčany

návrh / design: 2011-2014

realizace od / since: 2011

investor: Contera

 

Přeměna areálu bývalého Interieru Říčany na výrobní a obchodní areál. V areálu je zachován původní objekt dřevovýroby a kotelny, doplněná o novou halovou zástavbu. Umožňuje pronajímat jednotlivé části objektů pro účely skladování, jednoduché výroby či jako obchodní a administrativní prostory. 

 

The transformation of the area of a former Interier Říčany faktroy to business premises. The compound preserves the original wood processing building and a former boiler house. The area is supplemented with small production units. Individual parts of the buildings can be rented as storages, manufacture units or as business and administrative spaces.

Rodinný dům v Dobranově
 
A family house in Dobranov
 

návrh / design: 2012

investor: soukromá osoba / private

 

Návrh malého rodinného domu pro manželský pár na okraji obce Dobranov. Stávající parcela je louka na okraji lesa. Dům je jednopodlažní, částečně podsklepený pod garážovým stáním.  Obývací prostor je otevřený směrem k lesu.

 

 

Business area IMMOPARK Košice (SK)
 

návrh / design: 2011

realizace od / since: 2011

investor: Immorent

 

Návrh  logistického areálu v průmyslové zóně u letiště v Košicích.

 

Design of a  logistics complex in the Košice - airport industrial zone.

Rodinný dům na Žalově
 
A family house in Žalov

návrh / design: 2009

investor: soukromá osoba / private

 

Dvoupodlažní rodinný dům pro čtyřčelnnou rodinu s parkovacím stáním a venkovním bazénem, umístěný na hranici zástavby v Žalově. Otevřené obytné přízemí, v patře soukromé ložnice a koupelny.

 

Two-floor house for a family of four with an external parking space and an outdoor swimming pool, located on the border of the housing development in Žalov. Open living rooms on the ground floor, private bedrooms and bathrooms upstairs.

Výrobní areál JDK Nymburk
 
A production premises JDK, Nymburk

návrh / design: 2009

investor: JDK 

 

Nový administrativní objekt se skladem expedice v areálu závodu na výrobu chladicí techniky firmy JDK. Ve vykonzolované části je školicí centrum a zasedací místnosti. Za ní kanceláře vedení a konstrukční oddělení. Ve vstupní části přízemí je vedle recepce malý showroom. Další prostory přízemí využívá oddělení zákaznické podpory.

 

The new office building with a dispatching warehouse in the area of JDK company producting refrigeration equipment. The cantilevered part is used as a training center and meeting rooms, next to the management offices and design department.  At the the ground floor there is a small showroom next to the reception. Other spaces uses Customer Support  department.

Rodinný dům Zadní Třebáň
 
A family house in Zadní Třebáň

návrh / design: 2008

investor: soukromá osoba / private

 

Třípodlažní rodinný dům na půdorysu původní chaty ve stráni nad řekou v Zadní Třebáni. Prudký svah umožňuje propojit dům s okolním terénem ve všech podlažích. Nejvyšší patro s dalekým výhledem do údolí Berounky.

 

Three-floor family house in the groundplan of the original cottage on the hillside above the river in Zadní Třebáň. A steep slope allows to connect all floors of the house with the surrounding terrain. The top floor with breathtaking view of the Berounka valley.

Rodinný dům ve Zdiměřicíh
 
A family house in Zdiměřice

návrh / design: 2007-2009 UAS s.r.o, David Chlíbek

realizace / realization: 2008-2010

investor: soukromá osoba / private

 

Fasáda obložená dřevem thermowood v kombinaci s černou břidlicí. Prostorný rodinný dům s propojeným obytným prostorem v přízemí a průhledem do relaxační zony a bazenu. Ložnice, pracovny a koupelny v patře. Obytná zóna v přízemí se otevírá velkými okny do zahrady.

 

Thermowood tiled facade combinated with black slate. Spacious family home with interconnected living room on the ground floor and an aperture to the relaxation area and swimming pool. Bedrooms, study and bathroom on the first floor. Living foom on the ground floor with large windows opening to the garden.

Rodinný dvojdům ve Svatém Jánu pod Skalou
 
A Family duplex-house in Svatý Ján pod Skalou
 

návrh / design: 2008

realizace / realization: 2009-2012

investor: soukromá osoba / private

 

Dva rodinné domy stejného tvaru propojené kamennou podezdívkou, středním schodištěm a společným vstupem. Dům investorky je bílé omítaný, dům syna má dřevěný fasádní obklad.  Přízemí objektu je využito pro technické zázemí, v patře jsou obytné místnosti, podkroví je určeno pro ložnice a koupelny.

Two houses of the same shape connected with a stone foundation wall, main staircase and a common entry. The investor's part is of the building is coated with white plaster, the son's house has a wooden façade cladding. The ground floor is used for utility rooms, the first floor thre are the living rooms, the attic is designed for bedrooms and bathrooms.

Rodinný dům v Praze - Hlubočepích 
 
A family house in Praha - Hlubočepy
 
návrh / design: 2005

realizace / realization: 2005-2006

 

Dřevostavba rodinného domu ve staré rostlé zástavbě v Hlubočepích. Dům je situován na hraně pozemku tak, aby bylo možno maxiálně využít denní světlo do obytných místností a otevřít prostor zahrady.

 

 

Rekonstrukce a zateplení základní školy "Modrá škola" Praha - Háje 
 
Reconstruction and insulation of facade Elementary School "Blue School" Praha - Haje
 
návrh / design: 1999

realizace / realization: 2000-2003

autor: Loxia, Ing. David Chlíbek 

 

Barevné a grafické řešení fasády v návaznosti na původní vzhled. REkonstrukce a přestavba interieru školy.

 

The color and design of the facade following the original appearance. Reconstruction and refurbishment of the interior of the school.

bottom of page