top of page

Soutěže / Competitions

Přestavba sídlištní  kotelny na novou pobočku Městské knihovny Olomouc
Conversion of small heating plant into new branch of Olomouc Municipal Library
 

návrh / design: 2020

Přestavba původní typizované sídlištní kotelny na novou pobočku knihovny. Součástí návrhu jsou oddělení pro dospělé a děti, prostor pro kurzy a lekce, pobytová střešní terasa s vyhlídkou na komíně a soukromá zahrada pro čtenáře.

Původní objekt je ukryt za zástěnou z cihel se sktrytými průhledy pro okna. Nové konstrukce vložené do původní stavby.

 

Nové sídlo Lesy ČR 
v Hradci Králové
New haedquater of Lesy ČR in Hradec Králové
 

návrh / design: 2016

Pro stavbu nového sídla organizace má být využit stávající areál.  Soubor je z uliční strany koncipován jako terénní vlna valící se přes stávající objekt Sylvie. Průrva mezi objekty je zároveň hlavní vstup. Konstrukce nové části je kombinací betonových sloupů a dřevěné trámové kce stropu.  Nový objekt je využit pro kanceláře, konverze Sylvie a její dostavba pro skladové potřeby, konferenční sál a ubytování hostí.

 

Katolický kostel
a komunita, Brno - Lesná
A Catholic church and community in Brno - Lesná
 

návrh / design: 2013

 

Soutěž na nový katolický kostel, s farou, společenským sálem a komunitou Salesiánů. Pozemek pro stavbu je v sídlištní zástavbě z 80.let na kraji Brna. Stavba využívá přirozeného svahu ke gradaci funkcí a vytváří dojem malého města, rostlé struktury.  Zvonice je přirozenou dominantou.

Řád Salesiánů se zabývá prací s mládeží a pořádáním volnočasových aktivit pro děti.

 

Competition for a new catholic church, rectory, social hall and the Salesian community. The plot is situated in a housing estate from the 80s on the outskirts of Brno. 

Základní a mateřská škola v Jirčanech
 
primary and nursery school in Jirčany

návrh / design: 2013

 

Soutěž na výstavbu základní školy se sportovním zázemím a školky pro 500 dětí. 

Stavba je koncipována jako prstenec v místě tělocvičen třípodlažní. Třídy jsou umístěny po obvodu, v otevřeném atriu je dvůr s herními prvky.

 

Competition for the  primary school with sports facilities and a nursery for 500 children construction.  

The building is designed as a two-floor ring wiht three-flooring gymnasiums. The classes are located around the perimeter and in the open atrium there is a playground.

Dostavba věže kostela sv.Bartoloměje v Plzni
 
Completion of St.Bartholomew church tower in Plzeň

návrh / design: 2013

 

Ideová soutěž na doplnění nikdy nedostavěné věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.

Betonová žebrová konstrukce spojená ocelovými prvky. Otevřené schodiště zakončené vloženým meditačním prostorem. 

 

Concept competition for the unfinshed tower of St. Bartholomew church in Plzeň. 

 The reinforced concrete ribbed construction linked with steel elements. The open staircase mount to a a meditative area.

Denní stacionář u domu s pečovatelskou službou
v Říčanech
 
A Day care centr by the Senior house in Říčany

návrh / design: 2013

 

Přístavba denního stacionáře ke stávajícímu objektu pečovatelského domu v Říčanech. Jednopodlažní bezbarierový objekt se samostatným vstupem.

 

 

Smuteční síň v Roudnici nad Labem
 
A funeral hall in Roudnice nad Labem

návrh / design: 2010

 

Nová smuteční síň do areálu hřbitova v Roudnici nad Labem. Lapidární přehledný prostor s výhledem do krajiny-zahrady. Bílé omítnutá nosná konstrukce s vloženými dřevěnými prvky.

 

New funeral hall at the cemetery in Roudnice nad Labem. The austere space with a direct view to the landscape-garden. Whiteplastered supporting structure with inserted wooden elements.

Dům s pečovatelskou službou  v Opavě
 
A Senior house in Opava

návrh / design: 2012

 

Návrh novostavby domova s pečovatelskou službou v Opavě. Pozemek se nachází na panelovém sídlišti ze 80.let. Dům přímo navazuje na sousední panelový objekt.

 

 

bottom of page